Model :

Hardware Version :

Firmware Version :

ISP : [/COLOR]

Giới thiệu sản phẩm Mứt vỏ bưởi sấy dẻo -đặc sản Thái Lan thươm ngon