Welcome to TP-LINK Tech Support Forum
+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4
 1. #1

  NAT-DMZ function

  Model : TL-ER5120

  Hardware Version : V2

  Firmware Version :

  ISP : [/COLOR]

  Hi, I would like to ask the function in ER5120, NAT-DMZ

  Does this function mean to translate IP address (NAT) for DMZ ? And if it does, how to setup this function?

  What IP address should I fill in the blank "Host IP Address"???? my DMZ Private Mode is enabled

  Assume my WAN IP:

  IP Address: 124.244.54.22


  Subnet Mask: 255.255.248.0


  Gateway: 124.244.48.1

  LAN IP :


  IP Address: 130.10.24.1


  Subnet Mask: 255.255.255.0


  Gateway: 130.10.24.1


  DMZ IP :


  IP Address: 150.90.10.100


  Subnet Mask: 255.255.255.0


  Gateway: 150.90.10.100


  Can anyone help me please? Thanks a lot

  Last edited by ty5891; 07-18-2016 at 06:48.

 2. #2
  Mojibake, I cant see the words.........

 3. #3
  Quote Originally Posted by tkskydream01 View Post
  chủ ‘ầu tư Hưng Th‹nh thông báo chương trình bán h*ng trong tháng 7/2016 v* tiến ‘™ xây dựng.
  œ” ck lên ‘ến 11%.
  - Mua theo Group. 2 cƒn m—i cƒn giảm giá 2%, 3 cƒn m—i cƒn chiết khấu 3%, 4 cƒn m—i cƒn giảm 4%, 5 cƒn m—i cƒn ưu ‘ãi 5%.
  - T.Toán nhanh 70% giảm giá 5%.
  - Nhân viên ngh*nh ngân h*ng giảm 1%.
  œ” TT 20%, bảo lãnh lãi suất 0% ‘ến khi nh*n nh*.
  œ” kèm 5 nƒm ph* quản lý (nếu không vay).
  œ” h— trợ ho*n tiền 100% cho từng dự án.
  œ” Gia Can Ho Richmond City Ch‰ 23,5tr/m2
  œ” Cơ h™i l*m chủ xe Toyota Altis 2016, 2 xe Vespa Primavera v* các phần ưu ‘ãi giá tr‹ lên ‘ến h*ng tỷ ‘“ng.
  Quý khách h*ng vui lòng gọi ngay trực tiếp nhân viên chủ ‘ầu tư ‘ƒ ‘ược tư vấn ch*nh xác v* nhi‡t tình nhất.
  Hotline phòng kinh doanh CĐT Hưng Th‹nh.
  Vì l* khu ph‘ của thơ v* nhạc nên từ trong thiết kế t•ng thƒ, từng cƒn h™, từng con ‘ường, từng góc ph‘ ‘ều ‘*m chất ngh‡ thu*t ‘em ‘ến cho người dân nơi ‘ây không gian s‘ng lãng mạn v* bình yên.
  1. Môi trường s‘ng.
  € Không kh* trong l*nh ‘ầy nắng gió v* cây xanh.
  € C™ng ‘“ng cư dân thân thi‡n.
  € An ninh 24/24.
  2. Chất lượng v* thiết kế công trình.
  € Công trình chuẩn chất lượng, bền vững theo thời gian.
  € Kiến trúc ‘ẳng cấp, phù hợp v›i gia ‘ình trẻ v* nƒng ‘™ng.
  3. Ti‡n *ch.
  € Khu thƒ thao: H“ bơi mang tên siêu kình ngư Ánh Viên r™ng 1.180m2 r™ng nhất khu ‘ông S*i Gòn, 4 sân tennis, phòng gym, BBQ ngo*i trời.
  € Trung tâm thương mại cao 5 tầng r™ng 5000 m2.
  € Siêu th‹ r™ng 2000m2, c*a h*ng d‹ch vụ 24/7.
  € 2 công viên lý tưŸng. Hưng Th‹nh Park r™ng 2,3 ha.
  € Trường mẫu giáo 600 bé, phòng khám ‘a khoa tiêu chuẩn qu‘c tế.
  € H‡ th‘ng xe buýt chất lượng cao phục vụ cư dân Richmond City.
  4. Ch*nh sách về Thanh toán v* giá.
  Giá v›i từ 1.1 tỷ cƒn 70m2.
  Vay dư›i 50% t•ng giá tr‹ hợp ‘“ng, không cần chứng minh thu nh*p.
  € Khách h*ng ‘ược h— trợ t‘i ‘a về mặt t*i ch*nh từ các ngân h*ng.
  € Giá th*nh hợp lý phù hợp ch‰ thu nh*p của gi›i trẻ.
  5. Đề cao tình nhân vƒn v* ngh‡ thu*t.
  € C™ng ‘™ng dân cư thu™c tầng l›p tri thức trẻ, chuyên gia v* vƒn ngh‡ sĩ.
  € Nơi tôn vinh những giá tr‹ vƒn hóa v* ngh‡ thu*t.
  cƒn h™ tr* thức trẻ Richmond City nói riêng v* khu Hưng Th‹nh Richmond City nói chung l* khu Compound khép k*n luôn ‘ược bảo v‡ an ninh 24/24.
  Khác v›i khu dự án v* khu dân cư khác hi‡n nay. cƒn h™ Tr* Thức Trẻ Richmond City hư›ng ‘ến c™ng ‘“ng l* những tr* thức trẻ s‘ng có ho*i bão, nƒng ‘™ng, yêu ngh‡ thu*t v* tìm kiếm m™t môi trường s‘ng có chiều sâu.
  Nếu khách h*ng lựa chọn ‘ây l* t• ẩm tương lai của mình.
  Thì hãy nhấc ‘i‡n thoại hoặc ‘ƒng ký bên cạnh cho nhân viên chủ ‘ầu tư Hưng Th‹nh.
  I still can't see the words

 4. #4
  I cant see the words
  Quote Originally Posted by ty5891 View Post
  Model : TL-ER5120

  Hardware Version : V2

  Firmware Version :

  ISP : [/COLOR]

  Hi, I would like to ask the function in ER5120, NAT-DMZ

  Does this function mean to translate IP address (NAT) for DMZ ? And if it does, how to setup this function?

  What IP address should I fill in the blank "Host IP Address"???? my DMZ Private Mode is enabled

  Assume my WAN IP:

  IP Address: 124.244.54.22


  Subnet Mask: 255.255.248.0


  Gateway: 124.244.48.1

  LAN IP :


  IP Address: 130.10.24.1


  Subnet Mask: 255.255.255.0


  Gateway: 130.10.24.1


  DMZ IP :


  IP Address: 150.90.10.100


  Subnet Mask: 255.255.255.0


  Gateway: 150.90.10.100


  Can anyone help me please? Thanks a lot 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Copyright 1996-2018 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.