Pam Dixon đă chỉ ra rằng, kết quả đạt được không thể khiến rơ những chiếc thông tin cụ thể mà bên thứ ba với thể nh́n thấy. Ông Schrems, hiện là thành viên của tổ chức Europe vs. Facebook buộc tội...